مرکز نیکوکاری

🔴🔴مرکز نیکوکاری باغزندان🔴🔴

◀◀این مرکز در 26 تیر ماه 1392 مصادف با نوزدهم ماه رمضان سال 1434 شروع به کار کرد…
◀◀این مرکز توسط نه نفر از معتمدین محله اداره می شود و مورد تأیید و زیر نظر کمیته امداد شاهرود می باشد و حدود 90 خانوار نیازمند محله باغزندان به جمعیت حدود 210 نفر را تحت پوشش قرار داده است.

اعضای هیأت عامل مرکز نیکوکاری باغزندان افراد زیر هستند:

آقایان: حبیب الله خدابخشیان، حمیدرضا مزینانیان، محمود ذاکری، سیدعلی میرحسینی، علیرضا عامریان، علی اصغر عامریان، داود خدابخشیان، و خانمها: قاسمپور و وارثی.


🔴🔴منابع مالی:
◀◀قریب به 150 نفر خیّر نیکوکار، عضو ثابت این مرکز هستند که ماهیانه مبالغی به این مرکز کمک می کنند.
◀◀مردم با کمک های نقدی و غیرنقدی خود از جمله پرداخت اعانات، صدقات، نذورات، عقیقه، قربانی و … به این مرکز کمک می کنند.
◀◀همچنین مسئولین این مرکز با اجازه بعضی مراجع تقلید، می توانند نصف خمس یا همان سهم سادات را به خانواده های سادات نیازمند منطقه برسانند.
◀◀برخی دیگر از مردم با سپردن روزه و نماز استیجاری و ختم قرآن و یا پرداخت کفارات و یا تحویل وسایل بلااستفاده خود که سالم و نو می باشد، به این مرکز کمک اهدا میکنند


🔴🔴خدمات رسانی:
◀◀همه ماهه سبد کالا شامل برنج، گوشت، ماکارونی، روغن و حبوبات توسط مرکز تهیه و بین مددجویان توزیع می گردد. همچنین گاهی در مناسبت ها، خرما، پنیر و میوه و تره بار نیز به این سبد افزوده می شود.
◀◀با قراردادی که با دو نانوایی در محله بسته شده، ماهیانه بن های نان، به ارزش بیش از یک میلیون تومان، و گاهی بن شیر، به مددجویان تحویل داده می شود.
◀◀در بحث جهیزیه در هر مورد، حداقل پانصد هزار تومان به افراد تحت پوشش و سیصد هزار تومان به بقیه خانواده های کم بضاعت محله پرداخت می گردد.
◀◀سالی دو بار کمک هزینه تحصیلی و پرداخت کمک هزینه درمان از دیگر فعالیت های این مرکز است.
◀◀همچنین مددجویانی که توان کار در منزل دارند با توجه به زمینه های موجود به کارگیری می شوند.


🔴🔴دفتر مرکز نیکوکاری باغزندان جنب مسجد ابوالفضل علیه السلام آماده خدمت رسانی و دریافت هدایای شما عزیزان می باشد.
تلفن تماس: 32231999
شماره حساب بانک صادرات باغزندان : 0106972300008
شماره کارت: 6037691521126707


نمودار کمکهای مردم به مرکز نیکوکاری باغزندان که در این سالیان صرف نیازمندان شده است:


گزارش عملکرد مرکز نیکوکاری باغزندان در سال 1397 :

مرکز نیکوکاری باغزندان 1397