دیگر مکان ها

 

 

 


قنات باغزندان در یک سفرنامه قدیمی:

رسیدیم به اول قنوات باغ زندان تیولی ظهیرالدوله و آب جلالی که مخصوص شهر شاهرود است. الحق تا امروز آبی به یان خوبی و پاکی و گوارائی ندیده بودم. آب قنات باغزندان متجاوز از سه سنگ و آب جلالی زیاد از پنج شش سنگ است… باغزندان پانصد خانوار سکنه دارد و در حقیقت جزء شهر است. این دو نهر همینطور از دو سمت جاریست، یکی داخل شهر می شود و دیگری به باغ زندان می رود، اطراف نهرها درخت های سنجد و بید زیادی دارد. اگر اینجا را اوقاتی صرف کرده درست کنند خیابان بسیار خوبی خواهد ش…

(منبع: کتاب فرهنگ مردم شاهرود صفحه 56 ؛ به نقل از کتاب جغرافیای تاریخی خراسان از نظر جهانگردان تآلیف ابوالقاسم طاهری 1348)


بعضی از دیگر مکان های باغزندان:

گلزار شهدای منطقه باغزندان شاهرود

گلزار شهدای باغزندان

مراز و گلزار شهدای باغزندان

بیمارستان امام حسین علیه السلام

درمانگاه صدری

درمانگاه پاسارگاد

لشکر 48 تکاور ذوالفقار ارتش

دبستان مولوی (با عمر بالغ بر هشتاد سال)

زورخانه حیدر کرار

مدرسه حافظ

مدرسه شاهد

زورخانه حیدر کرار (علیه السلام)

حمام قدیمی باغزندان

خانه کرو

آب انبارها


 میدان قیام (چنار سوخته)

چنار سوخته

کال باغزندان

کمر باغزندان

دروازه های باغزندان

 

 

 

 

 


 

(این صفحه درحال تکمیل و بروز رسانی می باشد)