دیگر مکان ها

 

 

 


** قنات باغزندان در یک سفرنامه قدیمی:

رسیدیم به اول قنوات باغ زندان تیولی ظهیرالدوله و آب جلالی که مخصوص شهر شاهرود است. الحق تا امروز آبی به یان خوبی و پاکی و گوارائی ندیده بودم. آب قنات باغزندان متجاوز از سه سنگ و آب جلالی زیاد از پنج شش سنگ است… باغزندان پانصد خانوار سکنه دارد و در حقیقت جزء شهر است. این دو نهر همینطور از دو سمت جاریست، یکی داخل شهر می شود و دیگری به باغ زندان می رود، اطراف نهرها درخت های سنجد و بید زیادی دارد. اگر اینجا را اوقاتی صرف کرده درست کنند خیابان بسیار خوبی خواهد ش…

(منبع: کتاب فرهنگ مردم شاهرود صفحه 56 ؛ به نقل از کتاب جغرافیای تاریخی خراسان از نظر جهانگردان تآلیف ابوالقاسم طاهری 1348)


**مراز و گلزار شهدای باغزندان

گلزار شهدای منطقه باغزندان شاهرود

گلزار شهدای باغزندان


**کال باغزندان و پل سرچشمه

آقای ابراهیم مزینانیان فرزند مرحوم آجودان موسی مزینانیان میگوید: پدرم همیشه نقل میکرد که ابتدا بستر رودخانه شاهرود در خیابان فردوسی کنونی قرار داشت. (این امر از پستی و پیچ و خم خیابان فردوسی مشخص است).
حدود صد سال پیش، امیراعظم نزد بزرگان باغزندان آمد تا آبراهه ای به او بدهند تا بتواند آب را از سرچشمه به قلعه نو خالصه انتقال بدهد.
به مرور این آبراهه بزرگتر شد و در زمان پهلوی اول با ساخته شدن پل سرچشمه روی آن به مسیل اصلی شهر تبدیل شد. اما در طول این مدت این پل جوابگوی سیلهای بزرگ نبوده و بارها بخشی از سیل به خیابان فردوسی و پشت کمر باغزندان تغییر جهت داده است. (این پل در سال ۱۳۸۱ در لیست آثار ملی ایران ثبت شد.)
(متاسفانه ستاد مدیریت بحران شاهرود در این محل یک سوله ساخته است که در صورت بروز سیلهای بزرگ، احتمالا آسیب خواهد دید و دسترسی به آن ممکن نخواهد بود.)


**دروازه های باغزندان

زورخانه حیدر کرار

**میدان قیام (چنار سوخته)

**زورخانه حیدر کرار (علیه السلام)

 

**حمام قدیمی باغزندان

**خانه کرو

**آب انبارها

**بیمارستان امام حسین علیه السلام

**درمانگاه صدری

چنار سوخته

**درمانگاه پاسارگاد

**لشکر 48 تکاور ذوالفقار ارتش

 

**دبستان مولوی (با عمر بالغ بر هشتاد سال)

**مدرسه حافظ

**مدرسه شاهد

**مدرسه شهید محمد منتظری

 

 

 

 

 

 

 


 

(این صفحه درحال تکمیل و بروز رسانی می باشد)