شهید قربانعلی خانی

شهید قربانعلی خانی

شهید قربانعلی خانی همرزم و همراه و کمک آرپیجی زن شهید شیخ محمد تهرانی بود و در اثر شلیک مستقیم تانک، سر هردوی این عزیزان جدا شد و از بین رفت و به شهادت رسیدند.

وقتی مادر برای خداحافظی بر بالین فرزند حاضر شد و پیکر بی سر را مشاهده کرد بر سینه فرزندش بوسه زد…

شهید خانی یک هفته پیش از شهادت در تاریخ نهم مرداد اقدام به نوشتن وصیت نامه کرد و در آن بخاطر توفیق شهادت از خداوند تشکر کرد…

شهید خانی و شهید دزیانیان هردو در یک روز وصیت نامه نوشتند و هردو در عملیات والفجر3 در شانزدهم مرداد به شهادت رسیدند.


والفجر3 از زبان سردار علی خانی:

عملیات والفجر۳ در مرداد ماه سال ۱۳۶۲ در منطقه ی مهران انجام شد.  ایستادگی در مقابل ۷۰تانک تی ۷۲ با آر پی جی، مانند ایستادن مقابل کلاشینکف با چنگال است. خط مقدم عملیات منطقه ای به نام باغ فرخ آباد بود و با توجه به اینکه ارتفاعات قلاویزان سقوط کرده بود هر لحظه احتمال سقوط مهران میرفت. خاکریز ما در منطقه باغ قرخ آباد تنها گنجایش ۱۵ نفر نیرو را داشت و بچه ها در دسته های پنج نفره جلو میرفتند. محمد از صبح تا ظهر چهار بار نزد من(علی خانی) آمد تا اجازه جلو رفتن را بگیرد، و در سری آخر به همراه شهیدان احمد رضایی، قربانعلی خانی، محمدعلی دزیانیان، پرویز پروانی، شیخ محمد تهرانی درغروب ۱۶ مرداد ماه سال ۱۳۶۲ به شهادت رسیدند…