آقای حسین نظارت، استاد رشته نقاشی

نقاشی چهره دلنشین شهید سردار سلیمانی توسط استاد حسین نظارت

 

  


نقاشی چهره هایی که همگی به فیض شهادت رسیدند توسط استاد نظارت در مجلس بزرگداشت شهدا؛ اسامی این رزمندگان به ترتیب از راست عبارت است از: حسین فروغی، سید کاظم میرحسنی، محسن شریف، اکبر چمنی و عبدالله طاهری:

نقاشی استاد حسین نظارت

بخش دیگری از نقاشی های زیبا و عاشقانه ی استاد حسین نظارت: