معرفی کتاب دو نیمه یک سیب ؛ شهیدان احمد و محمود قنبریان به روایت همسر زهرا مزینانیان

کتاب دو نیمه یک سیب خاطرات شهیدان احمد و محمود قنبریان به روایت همسرشان سرکار خانم زهرا مزینانیان است.

کتاب بسیار زیبا و شیوا و با قلم بسیار زنده نوشته شده و بخاطر آمیخته بودن با نقل قول های مستقیم و حکایت های شگفت آور این دو شهید، مخاطب را به متن حوادث آن دوران می برد.

نویسنده این کتاب سرکار خانم طیبه جعفری هستند و تهیه کننده کتاب ستاد بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان می باشد.

این کتاب در 120 صفحه در قطع پالتویی به چاپ رسیده است و در انتها به چند عکس از این شهدای عزیز زینت یافته است.

با هم گوشه ای از این کتاب را به اجمال مرور می کنیم:

*عاقد کارش را شروع کرد… برای بار سوم قرار بود بپرسد: وکیل هستم؟ که یکباره همهمه شد… احمد گفته بود خانم ها اتاق رو خالی کنند من با زهرا خانم صحبت دارم… کنجکاو شدم که چه می خواهد بگوید؟ چرا تا به حال مطرح نکرده؟ جلوتر آمد و همان طور که سرش پایین بود گفت: نمی خواهم قبل از اینکه صحبت هام رو بشنوی و رضایتت رو اعلام کنی به شما نگاه کنم و دل ببندم… با لحنی مطمئن و شمره گفت: راهم به شهادت ختم میشه؛ ممکنه دیر و زود داشته باشه اما سوخت و سوز نداره. اگه جوابتون منفیه همین امشب یکی رو میارم تا این وصلت سر بگیره!  چه جوابی برای گفتن داشتم؟… صدایش رشته افکارم را پاره کرد: منتظرم جوابتون را بشنوم. قرآن را چسباندم به قلبم و با صدایی بغض آلود گفتم: ان شاء الله که با هم می ریم! دعا کنین که توی اون لحظه قشنگ همراه شما باشم…