دانشجوی بسیجی شهید محمدعلی عامریون

دانشجوی بسیجی شهید محمدعلی عامریون

شهید محمدعلی عامریون در وصیت‌نامه خود آورده است:

باید شکرگزار خداوند باشیم که بر ما منت نهاده و رحمت‌های خود را شامل حال ما کرده است؛ باید آنچه در توان و وجودمان است، برای باقی ماندن این حکومت فدا کنیم. این میسر نمی‌شود مگر اینکه گوش به فرمان مرجع کبیرمان باشیم و تکلیف را انجام دهیم و عامل به وظیفه باشیم.

اگر کفران نعمت الهی کنیم، به عذاب دچار می‌شویم که مسؤول خون همین شهدا هستیم؛

در عین حال صبر پیشه خود کنید که مورد عنایت همیشه خداوند قرار بگیرد.

شما استادان، محصلان و وارثان خون هزاران شهید، بدانید که مسؤولیت سنگینی به عهده دارید و می‌توانید با خوب درس دادنتان و شما ای دانش‌آموزان با خوب درس خواندنتان، وظیفه‌تان را به نحو احسن انجام بدهید و بدانید که اول تزکیه و بعد تعلیم است…