آقای وحید خدابخشیان

آقای وحید خدابخشیان فرزند حاج حبیب و برادر حاج احمد در خانواده قرآنی و هنرمند دیده به جهان گشود و از دوران کودکی و دبستان در رشته های قرآنی و هنری درخشید.

وی چندین بار در مسابقات و محافل صوت و ترتیل و ابتهال و اذان، رتبه های بالایی به دست آورده است. همچنین در هنر خوشنویسی دوره عالی را گذرانده است. ایشان اکنون در سازمان تبلیغات مشغول فعالیت است.