مرحوم سید عبدالله میرحسینی

مرحوم سید عبدالله میرحسینی (مشهور به خطیب و آق ملا) خطیب شاهرود بود که در باغزندان و شاهرود منبر میرفت.

وی خطبه های پایان مجلس را در بسیاری از مراسم ختم از حفظ میخواند.

وی استاد قرآن بود و بسیاری از مردم نزد او قرآن می آموختند.

او در سال 1348 از دنیا رفت و پیکرش در مزار باغزندان دفن شد و قبر کوچک آجری وی در کنار قبر خواهرش در ابتدای مزار قرار دارد.

ملا ابوالفضل عامریان میگوید شب قبل از وفات آق ملا من در خواب دیدم که در تکیه قلعه هستیم و آق ملا میخواهد به مشهد برود و من میخواستم برای او چاوشی بخوانم، اما پیش از من مرحوم پدرم کربلایی علی اصغر برای آق ملا چاوشی خواند. فردای آن روز مطلع شدیم که آق ملا از دنیا رفته است.