مرحوم پهلوان حاج میثم محبوبی

مرحوم حاج میثم محبوبی، داور و قهرمان چندین دوره مسابقات زیبایی اندام و مربی باشگاه بدنسازی بود.

وی در دسته های سینه زنی محرم شرکت فعالی داشت و همیشه میشد او را پای علم ها و نخل باغزندان با لباس سیاه عزا دید.

حاج میثم به فریاد حیوانات بی پناه نیز میرسید و در پی اعلام نیاز به کمک در نقاهتگاه های حیوانات شاهرود به سرعت برای کمک حاضر میشد.

وی در اردیبهشت 98 در حادثه آتشسوزی که در باشگاهش رخ داد، دچار سوختگی شد و پس از چند روز بر اثر شدت جراحات به دیار باقی شتافت و پیکرش در مزار باغزندان آرام گرفت.