کربلایی شیخ احمد عامریون

مرحوم کربلایی شیخ احمد عامریون از علمای باغزندان بود.

در پشت عکس زیبایی که از وی به یادگار مانده است نوشته شده که عکس مربوط به سال 1299 است.

اهالی به کربلائی شیخ احمد «عم ملا» میگفتند و همسر وی را «زن عم ملا» خطاب میکردند.

روزهای تاسوعا زنها به خانه کربلائی شیخ احمد می آمدند و عماری چوبی را با دستمالها و پارچه های زیبا میبستند و داخل آن یک زنگوله کوچک برنجی نصب میکردند و روز عاشوا مردان عماری را روی سرشان تا پای نخل باغزندان حمل میکردند.

در اطاق بالای خانه ی کربلائی شیخ احمد که محل ملاقات با مردم بود یک صندوق چوبی قرار داشت که  شیخ احمد قباله های ازدواج اهالی که عقدشان را خوانده بود در آن میگذاشت. وقتی نوه های شیخ احمد هنگام بازی سراغ آنجا میرفتند مادربزرگشان میگفت: مارجون (مادر جان) دست نزن اینها امانت دست ما است…

کربلائی شیخ احمد عامریون چهار فرزند پسر داشت به نامهای: غلامحسین عامریون، محمدتقی عامریون، شیخ محمدعلی عامریون و محمدحسن عامریون.

مرحوم کربلائی شیخ احمد عامریون در سال ۱۳۲۱ در منزل شخصی خود که کنار خانه مرحوم حاج محمدرحیم عامریون بود و اکنون بخشی از آن به فاطمیه باغزندان اهدا شده است فوت کردند. ایشان در باغزندان دفن شدند و بر مزار ایشان یک مقبره گلی ساخته شد که هرسال توسط فرزندانشان ترمیم میشد.