کربلایی شیخ احمد عامریان

مرحوم کربلایی شیخ احمد عامریان از مؤمنان باغزندان بود که اگرچه درس حوزوی نخوانده بود، اما سواد قرآنی داشت و مفاهیم قرآن را به مردم آموزش میداد و به حل مسائل شرعی مردم میپرداخت و به همین دلیل به شیخ مشهور شد. او یک مهر برنجی داشت که نامش بر آن حک شده بود و از وی به یادگار مانده است.

شیخ احمد در محل کنونی میدان امام حسین علیه السلام باغزندان، خانه و دکان داشت. وی چهار دختر داشت و در سال 1340 از دنیا رفت و در گرگان به خاک سپرده شد.