شیخ مرتضی شریعتی

شیخ مرتضی شریعتی فرزند شیخ علی اصغر در باغزندان به دنیا آمد. وی برای خواندن دروس حوزوی راهی عتبات عالیات شد و همانجا ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. خداوند به او چهار پسر و دو دختر داد که پسرهایش همگی با لقب آقا خطاب میشدند.

وی پس از تحصیل برای تبلیغ دین به محله باغزندان برگشت و حضور و تبلیغ او در محله بسیار مؤثر بود.

پس از وفات او را در به صورت امانت در مزار باغزندان دفن کردند تا پس از اینکه همسر عراقی وی وفات یافت، بستگان همسرش که برای بردن پیکر خواهر خود به عراق آمده بودند، پیکر شیخ مرتضی را نیز همراه همسرش به عتبات عالیات بردند و در آن مکان مقدس به خاک سپردند.