شیخ علی اصغر شیری

مرحوم شیخ علی اصغر شیری تک پسر علی اکبر بن ملا ابوالقاسم، در باغزندان به دنیا آمد.

وی بعد از تاهل وارد حوزه علمیه مشهد شد و به درس خواندن در جوار امام رئوف علیه السلام پرداخت (طبق برخی نقلها وی به سرعت به آنچه میخواسته رسید و پس از چند ماه تحصیل در مشهد، در خواب یا با الهام به ایشان گفته شد که آنچه به دنبالش آمده بودی به تو دادیم، به پیش زن و فرزندانت برگرد).

شیخ علی اصغر شیری قبل از حاج آقای قنبریان پیش نماز مسجد باغزندان بود. وی گاهی برای اقامه مجالس به شمال میرفت و در یکی از این سفرها به میزبان خود گفت که حال من خوب نیست و بزودی از دنیا میروم، لذا او را به شاهرود آوردند و از دنیا رفت.

وی یک زن و چهار دختر و یک پسر داشت و پس از حدود ۶۰ سال زندگی و مجاهدت در راه اعتلای مذهب، در حوالی سال ۱۳۴۰ ه.ش از دنیا رفت و در مزار پایین باغزندان جایی که امروزه تقریبا پارک شهرک توحیدی است به خاک سپرده شد.