شهید غلامحسن عامریان

 شهید غلامحسن عامریان در 19 اردیبهشت 1342 در گرگان چشم به جهان گشود. در سن شش سالگی به دبستان رفت و دوران ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه عنصری گرگان گذراند تا اینکه در اواخر سال 57 پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به شاهرود آمد و ساکن شد و یکسال در مدرسه راهنمایی فروغی بسطامی سابق تحصیل کرد و سال بعد به هنرستان صنعتی رفت. از اوایل ورود به هنرستان در انجمن اسلامی هنرستان فعالیت میکرد و بعضی از شبها در بسیج مستضعفان به پاسداری مشغول بود تا اینکه چند مدتی یکسری دوره های نظامی را فراگرفت. در اواسط سال 60 برای اولین بار به جبهه اعزام شد و پس از بازگشت برای بار دوم و سوم هم به جبهه رفت که در مرتبه سوم در حمله عین خوش شربت شهادت نوشید.

همرزمانش او را عقاب تانک و شکارچی ملقب کرده بودند. او فردی آرام و دور از ریا بود. سعی میکرد اول خودش از اعمال بد بری باشد و بعد برادران را ارشاد نماید، از دروغ به شدت پرهیز میکرد و اگر احساس میکرد کلمه ای به غیبت منتهی میشود از آن دوری میکرد تا جایی که در هنرستان به تنهاگرد معروف شده بود.


شهید غلامحسن عامریان در حالیکه نوزده سال سن داشت، در تاریخ 12 آبان 1361 (15 محرم) در علمیات محرم در منطقه عین خوش بر اثر اصابت ترکش به قلب و چشمش به شهادت رسید.


قسمتی از یکی از نامه های شهید غلامحسن عامریان:

خدایا خدایا    تو را به جان مهدی

تا انقلاب مهدی    خمینی را نگه دار

از عمر ما بکاه و   به عمر او بیفزا

رزمندگان ما را    توفیق عطا بفرما

یاران باوفای    امام ما نگه دار

از صحنه روزگار     منافقین رو بردار

(آمین یا رب العالمین)