شهید علی عامریان

شهید علی عامریان در اول بهمن سال 1341 در بندر ترکمن دیده به جهان گشود. در ابتدایی درس و نمره هایش از بقیه بچه های خانه بهتر بود. از کوچکی به تقلید از پدر نماز میخواند و روزه میگرفت. در زمان انقلاب پیوسته در تظاهرات و در سخنرانیهایی که بصورت مخفیانه در بعضی مساجد برگزار میشد شرکت میکرد. با پیروزی انقلاب اسلامی با دوستانش از جمله شهید محمدعلی عامریون و محمد عامریان فعالیتهای بسیاری انجام میداد. برای آگاهی یافتن از مسائل اسلام و قرآن، رساله توضیح المسائل امام خمینی و کتب شهید مطهری را مطالعه مینمود.

وی در تاریخ 22 فروردین 1365 در ارتفاعات پنج انگشتی منطقه سومار بر اثر اصابت ترکش به گردنش به شهادت رسید.