شهید علی قنبریان

شهید علی قنبریان در روز اول شهریور سال 1344 در شاهرود چشم به جهان گشود. وی که به حرفه گچکاری اشتغال داشت با اعزام به خدمت مقدس سربازی و پس نقل و انتقالات، به یکی از گروهانهای عملیاتی سردشت منتقل شد و در تاریخ 9 مهر 1366 در درگیری با ضدانقلاب در منطقه سردشت استان آذربایجان غربی بر اثر اصابت چندین گلوله به بدن مطهرش به فیض شهادت رسید.